Vad är Six Sigma? - En guide till denna kvalitetsmetod

Six Sigma är en kvalitetsmetod som används för att förbättra verksamhetsprocesser och eliminera fel och brister. Denna metod har sitt ursprung inom tillverkningsindustrin men har sedan spridit sig till andra branscher som hälsa, finans och IT. Med hjälp av Six Sigma kan företag effektivisera sina processer, minimera kvalitetsproblem och maximera kundnöjdheten.

En kort introduktion till Six Sigma

Six Sigma fokuserar på att reducera variationsnivån i processer. Genom att identifiera och eliminera orsakerna till variation kan företag skapa en mer stabil och pålitlig produktion. Detta uppnås genom att använda en metodologiskt strukturerad process, känd som DMAIC:

 1. Define (Definiera): Identifiera det specifika problemet och sätt upp mål för förbättringen.
 2. Measure (Mät): Samla in relevanta data för att mäta kvalitetsnivån och variationen i processen.
 3. Analyze (Analysera): Analysera data för att identifiera de viktigaste orsakerna till variation och kvalitetsproblem.
 4. Improve (Förbättra): Utveckla och implementera åtgärder för att eliminera problemen.
 5. Control (Kontrollera): Sätta upp kontroller och mätpunkter för att säkerställa att problemet inte återuppstår.

De olika nivåerna av Six Sigma

Six Sigma-metoden använder sig av en skala för att mäta och klassificera kvalitetsnivån i en process. Denna skala består av olika nivåer av variation och felaktigheter per miljon möjligheter. De vanligaste nivåerna är:

 • Sigma 6: Det högsta möjliga förbättringsnivån där det finns endast 3.4 defekter per miljon möjligheter.
 • Sigma 5: Cirka 233 defekter per miljon möjligheter.
 • Sigma 4: Cirka 6 210 defekter per miljon möjligheter.
 • Sigma 3: Cirka 66 807 defekter per miljon möjligheter.

Ju högre sigma-värde, desto bättre kvalitet och effektivitet i processen.

Fördelarna med att använda Six Sigma

Att implementera Six Sigma i din verksamhet kan ge en rad fördelar, inklusive:

 • Förbättrad kvalitet: Genom att eliminera fel och variationer i processer kan företag säkerställa en högre kvalitet på sina produkter eller tjänster.
 • Ökad effektivitet: Six Sigma främjar processströmning och minskar onödig variation, vilket leder till en ökad produktivitet och minskad tidsspillet.
 • Hjälpa till att fatta beslut: Med hjälp av data och analys kan Six Sigma ge ett vetenskapligt underlag för att fatta informerade beslut och prioritera förbättringsåtgärder.
 • Kundnöjdhet: Genom att leverera produkter och tjänster med en konsekvent hög kvalitet kan företag öka kundnöjdheten och skapa en lojal kundbas.

Implementering av Six Sigma

Implementeringen av Six Sigma börjar med att utbilda och certifiera medarbetare i de olika nivåerna av Six Sigma, såsom Green Belt och Black Belt. Dessa medarbetare blir experter på att leda förbättringsprojekt och tillämpa sex sigma-metodik på sina processer.

Det är också avgörande att ha stöd från ledningen och engagera hela organisationen i förändringsprocessen. Att skapa en kultur av kvalitetsmedvetenhet och kontinuerlig förbättring är avgörande för att maximera fördelarna med Six Sigma.

Relevanta nyckelord

 • Six Sigma
 • Kvalitetsmetod
 • Verksamhetsprocesser
 • Effektivitet
 • Eliminera fel
 • Kvalitetsproblem
 • DMAIC

Sammanfattning

Six Sigma är en kvalitetsmetod som syftar till att förbättra verksamhetsprocesser genom att eliminera variation och felaktigheter. Genom att följa den strukturerade DMAIC-processen kan företag uppnå bättre kvalitet, ökad effektivitet och högre kundnöjdhet. Genom att implementera Six Sigma och utbilda medarbetare kan företag skapa en kultur av kontinuerlig förbättring och effektivisering.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.