Vad är nyckeltal? - En guide till att förstå och använda nyckeltal

I alla typer av verksamheter är det viktigt att kunna mäta och analysera prestationer för att kunna fatta informerade beslut och förbättra resultatet. Ett verktyg som används för detta ändamål är nyckeltal. Men vad är egentligen nyckeltal och hur kan de användas för att analysera och förstå företags- och verksamhetsprestationer? Denna guide kommer att ge dig svar på dessa frågor och mer.

Vad är nyckeltal och hur används de?

Nyckeltal är mått som används för att kvantifiera och mäta olika aspekter av företags- och verksamhetsprestationer. De kan användas för att analysera och jämföra resultat över tid, mellan olika avdelningar och även i förhållande till andra företag inom samma bransch.

Nyckeltal kan användas inom olika områden såsom ekonomi, försäljning, marknadsföring, personal och produktivitet. De kan ge insikt och vägledning för att fatta bättre beslut och identifiera områden där förbättringar kan göras.

Hur beräknar man nyckeltal?

För att beräkna nyckeltal behöver man samla in relevanta data och utföra en enkel matematisk formel eller ekvation. Det finns många olika typer av nyckeltal och de beräknas på olika sätt beroende på vad man vill mäta eller analysera.

Vissa nyckeltal är enkla att beräkna genom att dela en variabel med en annan. Till exempel kan man beräkna lönsamhet genom att dela vinsten med den totala investeringen. Andra nyckeltal kan vara mer komplexa och involvera flera variabler eller använda avancerade formler.

Exempel på nyckeltal

Det finns oändligt många nyckeltal som kan användas för att mäta och analysera olika aspekter av verksamheten. Här är några exempel på vanliga nyckeltal inom olika områden:

Ekonomi:

 • Vinstmarginal
 • Omsättningshastighet på lager
 • Skuldsättningsgrad

Försäljning:

 • Försäljningstillväxt
 • Genomsnittligt ordervärde
 • Kundnöjdhet

Produktivitet:

 • Total produktivitet
 • Kostnad per enhet
 • Sjukfrånvaro

Det är viktigt att välja rätt nyckeltal för att mäta och analysera det som är mest relevant för din verksamhet och dina mål. Det kan också vara viktigt att använda flera nyckeltal tillsammans för att få en mer holistisk bild av prestationen.

Relevanta nyckelord

 • Nyckeltal
 • Verksamhetsprestationer
 • Företagsprestationer
 • Mäta prestationer
 • Fatta informerade beslut

Sammanfattning

Nyckeltal är viktiga verktyg för att mäta och analysera företags- och verksamhetsprestationer. Genom att använda nyckeltal kan man få insikt och vägledning för att fatta bättre beslut och identifiera områden där förbättringar kan göras. Det är viktigt att välja rätt nyckeltal som är relevanta för verksamheten och att använda flera nyckeltal tillsammans för att få en mer holistisk bild av prestationen. Nu när du har lärt dig grunderna kan du börja använda nyckeltal för att ta din verksamhet till nya höjder.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.