Vad är LAS? En Guide till Lag om Anställningsskydd

I dagens arbetsliv är det viktigt att ha en grundläggande förståelse för Lag om Anställningsskydd (LAS) och hur den påverkar arbetsrelationer. LAS är en lag som reglerar anställningssituationen i Sverige och ger arbetstagare ett visst skydd i sina anställningar.

Vad innebär LAS?

LAS infördes för att skydda arbetstagare från godtyckliga uppsägningar och orättvisa anställningsvillkor. Lagen ger bland annat regler för anställningens form, uppsägningstider, uppsägningsskydd och turordningsregler vid arbetsbrist. Den sätter upp ramar för arbetsgivarens möjligheter att säga upp eller avskeda en arbetstagare.

Lagen gäller för alla anställda i Sverige, oavsett om de är tillsvidareanställda, visstidsanställda eller provanställda. LAS är en central och viktig del av arbetsrätten och påverkar både arbetsgivare och arbetstagare.

Uppsägningstider och turordningsregler

En av de viktigaste delarna av LAS är reglerna kring uppsägningstider och turordningsregler. Enligt lagen ska det finnas en uppsägningstid för varje anställning, vilket innebär att arbetsgivaren måste meddela arbetstagaren i förväg om denne ska sägas upp. Uppsägningstiden varierar beroende på hur länge en person har varit anställd inom samma företag.

Vid arbetsbrist måste arbetsgivaren också följa turordningsreglerna enligt LAS. Det innebär att den som har kortast anställningstid inom en specifik yrkeskategori ska sägas upp först. Det finns dock undantag från turordningsreglerna om det finns särskilda skäl som gör att en mer erfaren eller mer kvalificerad arbetstagare ska behållas.

Uppsägningsskydd och företrädesrätt till återanställning

En annan viktig del av LAS är uppsägningsskyddet. LAS ger arbetstagaren viss trygghet genom att begränsa arbetsgivarens möjligheter att säga upp arbetstagare utan saklig grund. Det innebär att arbetsgivaren måste ha en giltig anledning för att säga upp någon, till exempel arbetsbrist eller personliga skäl.

Enligt LAS har även vissa arbetstagare företrädesrätt till återanställning inom det företag de blev uppsagda från. Det betyder att om det dyker upp en ledig tjänst inom samma yrkeskategori, så har den uppsagde arbetstagaren rätt att erbjudas tjänsten innan den erbjuds till någon annan.

Relevanta nyckelord

  • LAS
  • Lag om Anställningsskydd
  • arbetsrätt
  • uppsägningstider
  • turordningsregler
  • uppsägningsskydd
  • företrädesrätt till återanställning

Sammanfattning

LAS är en viktig lag som reglerar anställningssituationen i Sverige. Den ger arbetstagare ett visst skydd i sina anställningar genom att reglera uppsägningstider, turordningsregler, uppsägningsskydd och företrädesrätt till återanställning. Genom att ha kunskap om LAS kan man som arbetstagare vara medveten om sina rättigheter och skyldigheter i arbetslivet.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.