Vad är lagen om anställningsskydd?

Lagen om anställningsskydd, även kallad LAS, är en central del av det svenska arbetsrättsliga systemet. Den har som syfte att skydda arbetstagare och reglera anställningsförhållanden för att skapa trygghet och stabilitet på arbetsmarknaden. LAS är en viktig del av Svenska modellen och ger arbetstagare vissa rättigheter och skydd i samband med anställningar.

Arbetsgivares skyldigheter enligt lagen

För arbetsgivare är det viktigt att vara medveten om sina skyldigheter enligt lagen om anställningsskydd. När en anställning påbörjas måste arbetsgivaren ge en skriftlig anställningsbevis som innehåller viktiga uppgifter om anställningen, såsom arbetsplats, arbetsuppgifter, lön och anställningens längd. Arbetsgivaren har även ansvar för att ge arbetstagaren relevant information om arbetsplatsens regler och förutsättningar.

Enligt LAS har arbetsgivaren också en skyldighet att förhandla med arbetstagaren vid uppsägning eller omplacering. Dessutom måste arbetsgivaren ha saklig grund för att säga upp en anställning och följa regler och riktlinjer vid eventuell uppsägning.

Arbetstagares rättigheter enligt lagen

För arbetstagare ger lagen om anställningsskydd en rad förmåner och skydd. En av de mest betydelsefulla rättigheterna enligt LAS är rätten till uppsägningslön vid en eventuell uppsägning. Det innebär att en arbetstagare har rätt till lön även under uppsägningstiden. Enligt LAS har också arbetstagaren rätt till en anställning som är trygg och stabil, vilket innebär att en arbetsgivare inte kan säga upp en anställning godtyckligt.

Lagen ger även arbetstagare rätt till information om anställningsvillkor och möjlighet att vara fackligt ansluten. LAS ger även skydd mot diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen.

Viktiga delar av lagen om anställningsskydd

Det finns flera viktiga delar av lagen om anställningsskydd som är viktiga att ha kunskap om. En av dessa är regleringen av tidsbegränsade anställningar. Enligt lagen får en arbetsgivare då och då tidsbegränsa anställningar, men det finns vissa regler som måste följas för att undvika missbruk av tidsbegränsade anställningar.

En annan viktig del av LAS är regleringen av turordningsregler vid uppsägningar. Dessa regler anger hur arbetsgivaren ska välja vilka anställda som ska sägas upp vid eventuella nedskärningar eller omstruktureringar. Turordningsreglerna är utformade för att skydda de anställda som har längst anställningstid och som har rätt till särskilt anställningsskydd, till exempel på grund av föräldraledighet.

Relevanta nyckelord

  • Lagen om anställningsskydd
  • LAS
  • Arbetsrätt
  • Arbetsgivare
  • Arbetstagare
  • Uppsägning
  • Anställningsskydd

Sammanfattning

Lagen om anställningsskydd är en viktig del av det svenska arbetsrättsliga systemet. Den ger arbetstagare rättigheter och skydd i samband med anställningar och reglerar anställningsförhållanden för att skapa trygghet och stabilitet på arbetsmarknaden. För arbetsgivare är det viktigt att känna till sina skyldigheter enligt lagen och för arbetstagare är det viktigt att vara medveten om sina rättigheter. LAS reglerar bland annat uppsägningar, turordning vid nedskärningar och rätt till uppsägningslön.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.