Läs mer om LAS - Lagen om Anställningsskydd | Få koll på dina rättigheter

Har du hört talas om LAS - Lagen om Anställningsskydd? Som anställd är det viktigt att vara medveten om sina rättigheter och det skydd som finns enligt lagstiftningen. LAS är en central del av arbetsrätten och ger dig som anställd ett starkt skydd vid anställningar. Läs vidare för att få en djupare förståelse för LAS och dess betydelse för dig som arbetstagare.

Vad är LAS?

LAS - Lagen om Anställningsskydd är en svensk lag som reglerar anställningsförhållanden och skyddar anställda från godtyckliga uppsägningar och missbruk av arbetsgivarens makt. Lagen infördes 1974 och har reviderats flera gånger sedan dess för att uppdatera och anpassa regleringarna till dagens arbetsmarknad.

De viktigaste aspekterna av LAS

LAS innehåller ett antal viktiga bestämmelser och regler som ger anställda rättigheter och skydd. Här är några av de viktigaste aspekterna av LAS att känna till:

Uppsägningsskydd

Ett av de mest centrala skydden som LAS ger är uppsägningsskyddet. En anställd kan inte sägas upp godtyckligt, utan det krävs saklig grund för att avsluta anställningen. Detta skyddar anställda från att bli uppsagda utan giltig anledning och ger trygghet för arbetstagare.

Anställningsform och provanställning

LAS reglerar också olika anställningsformer och provanställning. Beroende på din anställningsform kan olika regler gälla i fråga om uppsägning och andra rättigheter. Det är viktigt att vara medveten om vilken anställningsform du har och vilka regler som gäller för just dig.

Begränsning av tidsbegränsade anställningar

LAS innehåller också regler för att begränsa missbruket av tidsbegränsade anställningar. Om en anställd har arbetat på samma arbetsplats under en längre tid kan denne ha rätt till en fast anställning. Detta syftar till att förhindra att arbetsgivare utnyttjar tidsbegränsade anställningar för att undvika att ge anställda fasta anställningar.

Relevanta nyckelord

  • LAS
  • Lagen om Anställningsskydd
  • Anställningsskydd
  • Uppsägningsskydd
  • Anställningsform
  • Provanställning
  • Tidsbegränsad anställning

Sammanfattning

LAS - Lagen om Anställningsskydd är en viktig lagstiftning som ger anställda rättigheter och skydd vid anställningar. Uppsägningsskydd, regler kring olika anställningsformer och begränsningar av tidsbegränsade anställningar är några av de centrala aspekterna som regleras av LAS. Det är viktigt att som anställd vara medveten om LAS och hur det påverkar ens rättigheter och skydd på arbetsplatsen.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.