LAS 2022 - Få koll på de kommande förändringarna i arbetsrätten

Är du intresserad av arbetsrätt och vill veta mer om de förändringar som väntar med LAS 2022? Då har du kommit rätt! I denna artikel kommer vi att ge dig en översikt över de viktigaste ändringarna som kommer att påverka både arbetsgivare och anställda.

Bakgrund till LAS 2022

LAS står för Lagen om anställningsskydd och är den centrala lagstiftningen som reglerar anställningar och avslut av anställningar i Sverige. För att anpassa arbetsrätten till dagens förändrade arbetsmarknad har regeringen infört LAS 2022. Den nya lagen syftar till att skapa en mer flexibel arbetsmarknad samtidigt som arbetstagarnas rättigheter skyddas.

Viktiga förändringar med LAS 2022

Tryggare anställningsskydd under första anställningsåret

Med LAS 2022 får anställda ett starkare skydd under det första anställningsåret. Tidigare kunde arbetsgivaren säga upp en anställd utan saklig grund under de första 6 månaderna av anställningen. Nu har uppsägningstiden förkortats och det krävs en saklig grund för att säga upp en anställd under det första året.

Utökad möjlighet till provanställning

Provjobb kommer att utökas genom LAS 2022. Numera kommer arbetsgivare ha möjlighet att anställa personer på prov upp till 6 månader, istället för dagens gräns på 6 veckor. Det ger både arbetsgivare och arbetstagare större flexibilitet vid nyrekrytering.

Nya regler för anställningsskydd för äldre arbetstagare

En viktig förändring som införs med LAS 2022 är ett nytt regelverk för anställningsskydd för äldre arbetstagare. Det blir nu möjligt att frivilligt avsluta anställning för de som är 68 år eller äldre. Detta ger äldre arbetstagare möjligheten att anpassa sin arbetssituation efter behov och önskemål.

Relevanta nyckelord

  • LAS 2022
  • förändringar i arbetsrätten
  • anställningsskydd
  • provanställning
  • äldre arbetstagare
  • flexibel arbetsmarknad

Sammanfattning

Med LAS 2022 införs flera viktiga förändringar i arbetsrätten som kommer att påverka både arbetsgivare och anställda. Anställningsskyddet under det första året stärks, provanställningsperioden förlängs och äldre arbetstagare får möjlighet att avsluta sin anställning frivilligt. Genom att hålla sig uppdaterad om LAS 2022 kan både arbetsgivare och anställda förbereda sig för de kommande förändringarna och säkerställa att de följer rätt lagar och regler.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.