Lagen om anställningskydd - Vad du behöver veta för att skydda dina anställda

Vid utbildningar inom personalhantering är en av de viktigaste ämnena lagen om anställningskydd. Genom att förstå denna lag och dess betydelse kan du som arbetsgivare ge dina anställda den trygghet de förtjänar samtidigt som du följer regelverket. I denna artikel kommer vi att gå igenom vad lagen om anställningskydd innebär och vilka rättigheter och skyldigheter den medför.

Vad är lagen om anställningskydd?

Lagen om anställningskydd, även kallad LAS, är en central del av arbetsrätten i Sverige. Den har till syfte att skydda arbetstagare från godtycklig uppsägning och säkerställa att anställningar sker på rättvisa grunder. LAS reglerar bland annat uppsägningstider, turordningsregler vid uppsägning och rätten till omplacering vid arbetsbrist.

Rättigheter och skyldigheter enligt lagen om anställningskydd

Enligt lagen om anställningskydd har arbetstagare rätt till en trygg anställning. Det innebär att de har rätt till en uppsägningstid som varierar beroende på anställningens längd. LAS ger även arbetstagare rätt till omplacering vid arbetsbrist, vilket innebär att arbetsgivaren har skyldighet att erbjuda andra befintliga arbeten inom organisationen innan uppsägning får ske.

För arbetsgivare är lagen om anställningskydd också viktig att känna till eftersom den innebär att rättigheter och skyldigheter måste följas vid uppsägningar och anställningar. Det är viktigt att följa korrekta turordningsregler vid uppsägning och se till att anställningar sker på sakliga grunder för att undvika juridiska konsekvenser.

Uppsägningstider enligt LAS

Enligt lagen om anställningskydd varierar uppsägningstiderna beroende på anställningens längd. För anställningar som pågått mindre än två år är uppsägningstiden normalt en månad. Efter två års anställning förlängs uppsägningstiden successivt, upp till sex månaders uppsägningstid vid anställningar som varat i tolv år eller mer.

Turordningsregler vid uppsägning

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist måste arbetsgivaren i första hand erbjuda ledig plats till den arbetstagare som har längst anställningstid inom den aktuella yrkesgruppen. Om flera har samma anställningstid gäller andra kriterier, såsom arbetsförmåga och personliga egenskaper. Det är viktigt att följa dessa turordningsregler för att undvika konflikter och rättsliga påföljder.

Omplacering vid arbetsbrist

Enligt lagen om anställningskydd är arbetsgivaren skyldig att erbjuda omplacering till andra befintliga arbeten inom organisationen innan uppsägning får ske på grund av arbetsbrist. Det innebär att arbetsgivaren aktivt måste söka efter möjliga omplaceringar och erbjuda dessa till berörda arbetstagare för att undvika uppsägning.

Relevanta nyckelord

  • Lagen om anställningskydd
  • LAS
  • Uppsägningstid
  • Turordningsregler
  • Omplacering vid arbetsbrist
  • Arbetsrätt
  • Arbetsgivaransvar

Sammanfattning

Lagen om anställningskydd är en viktig del av arbetsrätten i Sverige och både arbetsgivare och arbetstagare har rättigheter och skyldigheter enligt lagbestämmelserna. Genom att förstå lagen om anställningskydd kan du som arbetsgivare ge dina anställda trygghet och följa regelverket vid uppsägningar och anställningar. Var noga med att följa uppsägningstider, turordningsregler och erbjuda omplacering vid arbetsbrist för att undvika juridiska konsekvenser.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.