Kris­kom­mu­ni­ka­tion: Så hanterar du kriser med rätt kommunikationsteknik

I dagens snabbrörliga samhälle är det viktigt att vara förberedd på olika typer av kriser och ha en strategi för att hantera dem. Oavsett om det gäller en naturkatastrof, en produktionshaveri eller ett dåligt rykte, kan rätt kommunikationsteknik vara avgörande för att minimera skador och återupprätta förtroendet hos dina intressenter. I denna artikel kommer vi att titta på några nyckelprinciper för en effektiv kris­kom­mu­ni­ka­tion.

1. Förståelse och planering

Första steget i att hantera en kris är att förstå den fullt ut. Genom att analysera situationen och dess potentiella konsekvenser kan du ta fram en plan för hur du ska kommunicera med dina intressenter och minimera skadorna. Det är viktigt att tänka på både intern och extern kommunikation och identifiera vilka som kan påverkas och vilka budskap som behöver förmedlas till olika målgrupper. Genom att ha en väl genomtänkt plan kan du agera snabbt när en kris uppstår och undvika att bli överväldigad.

Viktiga insikter att överväga:

 • Identifiera kommunikationskanaler som används av dina intressenter och anpassa budskapet efter varje kanals krav och behov.
 • Intern kommunikation är lika viktig som den externa, eftersom missnöjda anställda kan skapa negativa rykten och äventyra organisationens rykte.
 • Använd genomtänkta och inkluderande budskap för att undvika att ytterligare skapa oro eller förvirring bland dina intressenter.

2. Snabb och öppen kommunikation

När en kris inträffar är det viktigt att vara öppen och ärlig i din kommunikation. Att mörklägga eller förneka problemet kan förvärra situationen och förlora förtroendet från dina intressenter. Genom att vara snabb att agera och att tillhandahålla all information som behövs kan du undvika rykten och spekulationer. Genom att tydligt kommunicera vilka åtgärder du vidtar för att åtgärda situationen, kommer dina intressenter att känna att de är i goda händer.

Några tips för snabb och öppen kommunikation:

 • Använd klara och koncisa budskap som är lätta att förstå för icke-tekniska personer.
 • Var ärlig och transparent om vad som har hänt och vilka konsekvenser det kan ha.
 • Ge regelbundna uppdateringar till dina intressenter för att hålla dem informerade om framsteg och eventuella nya utvecklingar.

3. Utvärdera och lära av krisen

Efter att en kris har hanterats är det viktigt att utvärdera vad som har gått fel och vad som har fungerat bra. Genom att analysera hela processen kan du lära dig av dina misstag och göra förbättringar inför framtida kris­situationer. Det är också viktigt att kommunicera dessa förbättringar till dina intressenter för att återupprätta förtroendet och visa att du tar kriser på allvar.

Några punkter att överväga vid utvärdering och lärande:

 • Identifiera vilka kommunikationsinsatser som har varit mest effektiva och vilka som behöver förbättras.
 • Utvärdera hur snabbt och korrekt du har reagerat på krisen och hur detta har påverkat resultatet.
 • Kommunicera förbättringar och åtgärder som har införts för att undvika liknande situationer i framtiden.

Relevanta nyckelord

 1. Kommunikationsteknik vid kris
 2. Kris­kom­mu­ni­ka­tion
 3. Hantera kriser effektivt
 4. Kommunikationsstrategi vid kris
 5. Snabb och öppen kommunikation
 6. Lärdomar av kris­situationer
 7. Återuppbygga förtroende efter kris

Sammanfattning

Att kunna hantera kriser med rätt kommunikationsteknik är avgörande för att minimera skador och återupprätta förtroendet hos dina intressenter. Genom att förstå krisen, vara snabb och öppen i din kommunikation samt utvärdera och lära av krisen kan du effektivt hantera kriser och undvika negativa konsekvenser för ditt företag. Så se till att vara förberedd och ha en plan för kris­kom­mu­ni­ka­tion för att vara redo när olyckan är framme.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.