Konstruktiv Feedback Övning - Bli bättre på att ge och ta emot feedback

Att kunna ge och ta emot konstruktiv feedback är en viktig färdighet både i arbetslivet och i personliga relationer. Feedback kan hjälpa oss att växa och utvecklas genom att vi får insikt om våra styrkor och områden där vi kan förbättra oss. I denna artikel kommer vi att gå igenom en effektiv övning som hjälper dig att bli bättre på att ge och ta emot konstruktiv feedback.

Varför är konstruktiv feedback viktigt?

Konstruktiv feedback är viktig eftersom den skapar en möjlighet för lärande och förbättring. Genom att ge feedback kan du hjälpa andra att identifiera sina blinda fläckar och bli medvetna om områden där de kan förbättra sig. Att ta emot feedback på ett konstruktivt sätt är också viktigt för att kunna växa som individ och utveckla våra färdigheter.

Övning: Konstruktiv feedback

För att bli bättre på att ge och ta emot konstruktiv feedback kan du använda följande övning:

 1. Välj en person som du känner väl och som du har förtroende för.
 2. Be personen att ge dig feedback på ett specifikt område eller projekt som du arbetar med.
 3. Lyssna aktivt och var öppen för feedback utan att försvara eller försöka förklara.
 4. Ställ följdfrågor för att få ytterligare förtydliganden eller exempel.
 5. Tacka personen för feedbacken och visa tacksamhet för att de tog sig tid att ge den.
 6. Reflektera över feedbacken och identifiera konkreta åtgärder eller förbättringsområden som du kan arbeta med.

Genom att regelbundet använda denna övning kan du utveckla din förmåga att ge och ta emot konstruktiv feedback. Ju mer du tränar, desto bättre blir du på att hantera feedback på ett positivt och effektivt sätt.

Tips för att ge konstruktiv feedback

När du ger feedback till andra är det viktigt att vara konstruktiv och hjälpsam. Här är några tips:

 • Var specifik: Fokusera på specifika beteenden eller händelser som du vill kommentera. Undvik att ge allmänna eller vaga kommentarer.
 • Ge exempel: Använd exempel för att illustrera dina poänger och visa på specifika situationer där förbättringar kan göras.
 • Var ärlig men vänlig: Var ärlig i din feedback men behåll en vänlig och respektfull ton.
 • Fokusera på beteenden, inte personen: Kommentera beteenden och resultat istället för att kritisera personens egenskaper eller personlighet.
 • Ge konstruktiva förslag: Ge konkreta förslag på hur personen kan förbättra sig eller hantera situationen på ett bättre sätt.

Tips för att ta emot konstruktiv feedback

Att ta emot konstruktiv feedback kan ibland vara utmanande. Här är några tips för att hantera feedback på ett konstruktivt sätt:

 • Var öppen och lyssna aktivt: Var öppen för feedback och lyssna aktivt utan att avbryta eller försvara dig själv.
 • Ställ frågor: Ställ frågor för att förstå bättre och få mer information om feedbacken.
 • Tacka för feedbacken: Visa tacksamhet för feedbacken och att personen tog sig tid att ge den.
 • Reflektera och agera: Reflektera över feedbacken och identifiera konkreta åtgärder eller förbättringsområden som du kan arbeta med.

Relevanta nyckelord

 • Konstruktiv feedback
 • Ge feedback
 • Ta emot feedback
 • Konstruktiv kommunikation
 • Feedbackövning

Sammanfattning

Att kunna ge och ta emot konstruktiv feedback är en viktig färdighet för personlig och professionell utveckling. Genom att använda en övning för konstruktiv feedback kan du träna och förbättra din förmåga att kommunicera på ett konstruktivt sätt. Lär dig att vara öppen för feedback, vara specifik och ge konstruktiva förslag. Genom att kontinuerligt träna på att ge och ta emot feedback kommer du att bli bättre på att kommunicera och utvecklas som individ.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.