Hur lång är advokatutbildningen? - Längden på utbildningen och vad som krävs

Att bli advokat är en dröm för många. Innan man kan bli advokat måste man genomgå en gedigen utbildning och uppfylla vissa krav. I denna artikel kommer vi att titta närmare på längden på advokatutbildningen och vilka steg som behöver tas för att nå dit.

Juristprogrammet - Steget mot att bli advokat

För att bli advokat i Sverige krävs det att man först genomgår en grundutbildning inom juridik. Juristprogrammet är den vanligaste vägen för att nå dit. Detta är en femårig utbildning på universitetet där man får en gedigen kunskap inom juridikens olika områden. Under utbildningen får man lära sig viktiga juridiska principer, lagar och rättsfall.

För att antas till juristprogrammet krävs det att man har en gymnasieexamen samt att man klarar av det höga antagningsprovet. Konkurrensen om platserna är hård och det krävs ofta höga betyg och en stark personlig motivering.

Efter att man har avslutat juristprogrammet är man juris magister och får en bred kunskap inom juridiken. Men för att bli advokat krävs det ytterligare steg.

Juristexamen - Steget närmare advokatrollen

För att kunna arbeta som advokat behöver man ta ut sin juristexamen. Detta är en tvåårig utbildning som ges vid juridiska fakulteten på ett universitet. Under dessa två år fördjupar man sina kunskaper inom juridiken och får möjligheten att specialisera sig inom ett visst rättsområde.

Under utbildningen får man lära sig mer om bland annat straffrätt, civilrätt och processrätt. Man får även större möjlighet att träna på att tillämpa juridiskt tänkande och argumentation i praktiken.

Efter att man har tagit ut sin juristexamen har man fått den utbildning som krävs för att kunna ansöka om att bli advokat.

Advokatexamen - Slutsteget mot advokattiteln

För att bli en fullfjädrad advokat behöver man ta ut sin advokatexamen. Detta är en obligatorisk examen för att få utöva advokatyrket och består av tre steg.

Det första steget är att ha praktiserat som biträdande jurist i minst 18 månader på en advokatbyrå eller hos en offentlig försvarare. Det andra steget är att genomföra en obligatorisk advokatkurs som ges av Sveriges advokatsamfund. Den här kursen ger en fördjupad kunskap inom olika rättsområden samt färdigheter inom bland annat förhandling och retorik.

Det sista steget är att skriva en advokatexamen, som är en omfattande skriftlig och muntlig tentamen som testar ens kunskaper och färdigheter inom juridiken.

När man har klarat av alla tre stegen får man sin advokattitel och kan arbeta som advokat.

Relevanta nyckelord

  • Advokatutbildning
  • Längd på advokatutbildning
  • Juristprogrammet
  • Juristexamen
  • Advokatexamen
  • Krav för att bli advokat

Sammanfattning

Att bli advokat är en lång och krävande process som kräver en gedigen utbildning och hårt arbete. Längden på advokatutbildningen är fem år för juristprogrammet och ytterligare två år för juristexamen. Därefter behöver man även genomgå biträdespraktik samt en obligatorisk advokatkurs innan man kan ta ut sin advokatexamen och arbeta som advokat.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.