Hur gör man en Lex Maria-anmälan?

Människor har alltid strävat efter att upprätthålla och förbättra patientsäkerheten inom vården. En viktig mekanism som har införts för att säkerställa detta är Lex Maria. I denna artikel kommer vi att diskutera hur du ska gå tillväga för att göra en Lex Maria-anmälan och varför det är så viktigt för vårt samhälle.

Bakgrund och syfte med Lex Maria

Lex Maria är en benämning som kommer från ett misstag som begicks på sjukhuset Maria under 1990-talet. För att förebygga liknande misstag och öka patientsäkerheten införde man då Lex Maria. Syftet med Lex Maria är att främja en kultur inom vården där misstag rapporteras och analyseras för att kunna förhindra att de upprepas. Genom att göra en Lex Maria-anmälan kan du bidra till att förbättra vården och säkerställa patientsäkerheten för framtida patienter.

Steg för att göra en Lex Maria-anmälan

Att göra en Lex Maria-anmälan kan vara en komplex process, men genom att följa några steg kan du göra processen enklare och mer strukturerad.

 1. Identifiera händelsen: För det första måste du identifiera händelsen som du vill rapportera. Det kan vara ett felaktigt medicinskt beslut, en kommunikationsmiss eller en annan form av vårdrelaterat misstag.

 2. Konsultera vårdpersonal: Innan du gör en Lex Maria-anmälan kan det vara bra att konsultera vårdpersonal för att klargöra detaljer och eventuella konsekvenser av händelsen. De kan också ge ytterligare perspektiv och information som kan vara användbar i anmälan.

 3. Skriv anmälan: När du har all nödvändig information kan du skriva själva anmälan. Var noggrann med att beskriva händelsen i detalj och ange vilka konsekvenser det fick för patienten. Det är också viktigt att vara konstruktiv och ge förslag på åtgärder som kan förhindra att misstaget upprepas.

 4. Lämna in anmälan: Efter att ha färdigställt och dubbelkollat din anmälan måste du lämna in den till ansvarig myndighet. Det kan vara Socialstyrelsen eller Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beroende på typ av vårdgivare. Kontrollera vilken myndighet som är relevant för din anmälan och lämna in den enligt deras instruktioner.

 5. Följ upp och lära: Efter att ha gjort din anmälan är det viktigt att följa upp den och ta del av eventuella utredningar eller slutsatser. Detta kan hjälpa dig att förstå orsakerna bakom händelsen och lära dig av misstaget för att undvika att det upprepas i framtiden.

Relevanta nyckelord

 • Lex Maria-anmälan
 • Patientsäkerhet
 • Vårdrelaterade misstag
 • Socialstyrelsen
 • Inspektionen för vård och omsorg
 • Händelsesammanställning
 • Åtgärdsförslag

Sammanfattning

Att göra en Lex Maria-anmälan är en viktig del av att säkerställa patientsäkerheten inom vården. Genom att identifiera händelser, skriva en välformulerad anmälan och lämna in den till rätt myndighet kan vi bidra till en kontinuerlig förbättring av vården. Genom att vara delaktiga i denna process kan vi tillsammans skapa en säkrare och mer pålitlig vårdmiljö för alla patienter.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.