Hur ger man subkutan injektion?

Att ge subkutana injektioner är en vanlig medicinsk procedur som kan utföras både på sjukhus och hemma. Målet med en subkutan injektion är att administrera läkemedel under huden på ett säkert och smärtfritt sätt. I denna artikel kommer vi att gå igenom stegen för att ge en subkutan injektion korrekt.

Förberedelser

Innan du ger en subkutan injektion är det viktigt att förbereda allt du behöver. Tvätta händerna noggrant och se till att ha tillgång till följande material:

 • Alkoholbaserad rengöringsmedel
 • Bomullskulor eller gasväv
 • Engångssprutor med en nål som är lämplig för subkutan injektion
 • Läkemedel som ska administreras
 • En säkerhetsbehållare för att kassera den använda sprutan

Steg för att ge en subkutan injektion

 1. Välj en lämplig injektionsplats: Vanliga injektionsområden för subkutan injektion inkluderar magen, lårets framsida och överarmens utsida. Välj en plats med tillräckligt med subkutant fett och undvik att injicera i närheten av blodkärl eller ben.

 2. Rengör injektionsplatsen: Använd en bomullskula eller gasväv som har blötts i alkoholbaserat rengöringsmedel för att noggrant rengöra injektionsplatsen. Börja från mitten av området och jobba dig utåt i en cirkulär rörelse.

 3. Förbered sprutan: Avlägsna skyddshättan från nålen på den engångssprutan och dra upp mängden medicin som ordinerats. Se till att eliminera eventuella luftbubblor genom att lätt knacka på sprutan och trycka iväg luften.

 4. Injicera läkemedlet: Håll sprutan som en penna eller pennor och sätt in nålen i en vinkel på 45 grader mot huden. Tryck långsamt på sprutans stång för att administrera medicinen. Observera att det kan vara lämpligt att aspirera nålen för att undvika att injicera läkemedlet i ett blodkärl.

 5. Ta bort sprutan: Efter att all medicin har administrerats, dra ut nålen och släng den omedelbart i en säkerhetsbehållare för att förhindra skador och oavsiktlig spridning av medicinen.

Relevanta nyckelord

 1. Subkutan injektion
 2. Hur man ger subkutan injektion
 3. Subkutan injektionsteknik
 4. Förberedelser för subkutan injektion
 5. Subkutan injektionsplats
 6. Subkutan injektionsspruta
 7. Säkerhetsbehållare för använda sprutor

Sammanfattning

Att ge en subkutan injektion kan vara enkelt med rätt förberedelser och teknik. Följ stegen ovan för att säkerställa att du ger en subkutan injektion korrekt och säkert. Kom ihåg att alltid följa din läkares instruktioner och råd.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.