Hur man hanterar samtal med medarbetare som inte presterar

Att hantera medarbetare som inte presterar optimalt kan vara en utmaning för chefer och ledare. Det är viktigt att ta itu med detta problem på ett effektivt sätt för att förbättra arbetsmiljön och främja optimala prestationer. Genom att använda rätt kommunikationsteknik och skapa en positiv miljö kan man skapa förutsättningar för förbättring och tillväxt.

Skapa en tillitsfull miljö

För att framgångsrikt hantera samtal med medarbetare som inte presterar måste du börja med att skapa en tillitsfull miljö. Detta kan uppnås genom att ha öppna och ärliga konversationer där medarbetaren känner sig hörd och respekterad. Visa förståelse för deras utmaningar och identifiera eventuella hinder som kan vara skäl till deras bristande prestation.

Öppna kommunikation

För att skapa en tillitsfull miljö är det viktigt att ha en öppen kommunikation. Det innebär att du som chef aktivt lyssnar på medarbetarens synpunkter, åsikter och idéer. Visa att du är genuint intresserad och ge dem möjlighet att uttrycka sig fritt utan rädsla för konsekvenser.

Förstå utmaningar

För att kunna hantera medarbetare som inte presterar måste du förstå de utmaningar de står inför. Det kan vara personliga problem, bristande motivation eller brist på nödvändiga resurser och verktyg för att utföra sitt arbete på bästa sätt. Genom att identifiera och förstå dessa utmaningar kan du skapa individuellt anpassade lösningar som hjälper dem att övervinna sina hinder.

Tydliga mål och förväntningar

För att medarbetare ska kunna prestera optimalt är det viktigt att ha tydliga mål och förväntningar. Detta ger dem en klar riktning att sträva mot och möjliggör en bättre uppföljning av deras framsteg och prestationer. Genom att sätta realistiska och mätbara mål kan du ge dem en tydlig vägledning och skapa en känsla av ägande och motivation.

Mätbara prestationer

Att ha mätbara prestationer är essentiellt för att kunna bedöma och förbättra medarbetares resultatinriktning. Genom att sätta upp tydliga nyckeltal och mätbara mål kan du enklare mäta och följa upp medarbetarnas framsteg. Utöver detta kan det också fungera som en motivationsfaktor genom att medarbetaren själv kan se sina förbättringar över tiden.

Tydliga förväntningar

För att skapa en miljö där medarbetare kan prestera måste förväntningarna vara tydliga och välkommunicerade. Var tydlig med vad du förväntar dig av deras prestationer och vilka resultat som förväntas. Det är också viktigt att vara konsekvent i att göra uppföljningar och ge konstruktiv feedback för att visa att du bryr dig om deras framsteg och utveckling.

Relevanta nyckelord

  1. Samtal med medarbetare som inte presterar
  2. Hantera medarbetare som inte presterar
  3. Kommunikationsteknik för att hantera underprestation
  4. Skapa en positiv arbetsmiljö
  5. Mätbara prestationer och måluppföljning

Sammanfattning

Att hantera samtal med medarbetare som inte presterar handlar om att skapa en tillitsfull miljö där öppen kommunikation och förståelse för utmaningarna är nyckeln. Genom att sätta tydliga mål och förväntningar kan du hjälpa medarbetare att nå sin fulla potential och skapa en positiv arbetsmiljö för alla.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.