Frågor till medarbetare som ny chef

Att vara en bra chef handlar inte bara om att leda och fatta beslut. En del av att skapa en positiv arbetsmiljö och få teamet att trivas är att bygga förtroende och visa intresse för sina medarbetare. Som ny chef är det därför viktigt att lära känna dem och skapa en relation med dem. Här är några frågor du kan ställa för att uppnå detta och bygga ett starkt samarbete.

Förstå deras ambitioner

Som chef är det viktigt att veta vad dina medarbetare strävar efter och vad de vill uppnå i sin karriär. Att visa intresse för deras ambitioner kommer att skapa engagemang och motivation. Fråga dem:

 • Vilka är dina långsiktiga karriärmål?
 • Vilka utmaningar vill du möta och övervinna?
 • Vad skulle du vilja lära dig och utveckla under det kommande året?

Genom att få svar på dessa frågor kan du hjälpa dem att nå sina mål och stötta deras personliga utveckling.

Förstå deras arbetsstil och behov

För att optimera arbetsprocessen och öka produktiviteten är det viktigt att förstå och anpassa sig efter varje medarbetares arbetsstil och behov. Fråga dem:

 • Hur arbetar du bäst?
 • Vilka arbetsuppgifter tycker du mest om?
 • Vilka utmaningar eller hinder möter du i ditt arbete och hur kan jag hjälpa dig att övervinna dem?

Genom att känna till deras arbetsstil och behov kan du skapa en arbetsmiljö där de kan triva och prestera på sin bästa nivå.

Förstå deras perspektiv

Som ny chef är det viktigt att lära känna dina medarbetares perspektiv och åsikter om olika ämnen. Detta kommer att hjälpa dig att fatta bättre beslut och skapa ett team där alla känner sig hörda och respekterade. Fråga dem:

 • Hur upplever du att ditt arbete för närvarande fungerar?
 • Vad tycker du fungerar bra i vårt team och vad kan förbättras?
 • Vilka idéer eller förslag har du för att förbättra vår arbetsplats eller arbetsprocess?

Genom att ta del av deras perspektiv kan du arbeta tillsammans med dem för att ständigt förbättra arbetsplatsen och teamets prestation.

Relevanta nyckelord

 • Medarbetarens ambitioner
 • Anpassning till arbetsstil
 • Lyssna på medarbetares perspektiv
 • Förbättra arbetsplatsen
 • Bygga förtroende med medarbetare

Sammanfattning

Att ställa frågor till dina medarbetare som ny chef är ett viktigt steg för att bygga relation, förtroende och samarbete. Genom att visa intresse för deras ambitioner, anpassa dig till deras arbetsstil och lyssna på deras perspektiv kan du skapa en arbetsmiljö där alla trivs och där teamet når sina mål tillsammans.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.