Så fungerar egenavgifter och särskild löneskatt för företagare

Att driva eget företag innebär att man på egen hand ansvarar för sin ekonomi. En viktig del av detta är att förstå och hantera egenavgifter och särskild löneskatt. I denna artikel kommer vi att gå igenom vad dessa begrepp innebär och hur de påverkar din ekonomi som företagare.

Vad är egenavgifter?

Egenavgifter är en form av sociala avgifter som företagare betalar till staten. Dessa avgifter finansierar olika delar av det svenska välfärdssystemet, såsom pension, sjukförsäkring och föräldraförsäkring. Egenavgifterna baseras på den inkomst som företaget genererar och tas ut månadsvis.

Som företagare betalar du egenavgifter utöver skatterna på din inkomst. Egenavgifterna består av flera olika delar, bland annat socialavgifter, sjukförsäkringsavgifter och arbetslöshetsavgifter. Det är viktigt att vara medveten om dessa avgifter och planera för dem i din budget.

Hur beräknas egenavgifter?

Egenavgifterna beräknas på olika sätt beroende på vilken typ av företag du driver. För enskilda näringsidkare och handelsbolag beräknas egenavgifterna på grundval av företagets omsättning. För aktiebolag beräknas egenavgifterna på grundval av den anställdes lön.

Egenavgifterna betalas in på individnivå och påverkar inte företagets vinst eller förlust. Det är därför viktigt att se till att ha en god koll på dina inkomster och kostnader för att undvika överraskningar när egenavgifterna ska betalas.

Vad är särskild löneskatt?

Särskild löneskatt är en extra skatt som betalas av aktiebolag när man tar ut lön som ägare. Denna skatt är till för att kompensera för att man inte betalar egenavgifter på samma sätt som enskilda näringsidkare och handelsbolag.

Särskild löneskatt beräknas på den utdelning som ägaren tar ut från aktiebolaget. Om du tar ut lön som ägare av ett aktiebolag, så kommer du att bli skyldig att betala särskild löneskatt på denna lön. Det är viktigt att vara medveten om denna skatt och budgetera för den vid uttag av lön från ditt aktiebolag.

Relevanta nyckelord

  • Egenavgifter för företagare
  • Särskild löneskatt för aktiebolag
  • Sociala avgifter och företagande
  • Hantera egenavgifter som företagare
  • Planera för särskild löneskatt

Sammanfattning

Egenavgifter och särskild löneskatt är viktiga delar av det ekonomiska ansvaret som företagare har. Genom att förstå dessa begrepp och hur de påverkar din ekonomi kan du bättre planera och budgetera för dessa kostnader. Ta hjälp av en ekonom eller rådgivare för att säkerställa att du har koll på dina egenavgifter och särskild löneskatt och kan fokusera på att utveckla ditt företag på bästa sätt.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.