Efterlevandeskydd PPM - Vad det är och varför du behöver det

När det gäller privat pensionssparande är det viktigt att inte bara tänka på sin egna ekonomiska trygghet, utan också på sina nära och kära. Efterlevandeskydd PPM är en viktig försäkring som kan ge din familj ekonomisk trygghet om något skulle hända dig. I denna artikel kommer vi att titta närmare på vad efterlevandeskydd PPM är, hur det fungerar och varför du behöver det.

Vad är efterlevandeskydd PPM?

Efterlevandeskydd PPM är en försäkring som ingår i det privata pensionssparandet (PPM) i Sverige. Det är en försäkring som ger ersättning till dina efterlevande om du skulle avlida innan du har hunnit ta ut hela din pension. Ersättningen kan vara en engångssumma eller en månatlig utbetalning under en viss tidsperiod.

Försäkringen kan ge din familj ekonomisk trygghet genom att hjälpa dem att täcka kostnader som kan uppstå efter din bortgång, till exempel begravning, löpande utgifter och eventuella skulder.

Hur fungerar efterlevandeskydd PPM?

När du sparar i PPM kan du välja att inkludera efterlevandeskyddet som en del av ditt sparande. Om du väljer att ha efterlevandeskydd innebär det att en del av dina sparade pengar kommer att gå till försäkringsbolaget istället för att investeras i fonder. Denna del av ditt sparande används för att finansiera efterlevandeskyddet.

Om du avlider före pensionsåldern kommer ditt sparande och det ackumulerade kapitalet användas för att ge ersättning till dina efterlevande. Du kan välja mellan en engångssumma eller en månatlig utbetalning under en viss tidsperiod. Hur mycket ersättning dina efterlevande får beror på hur mycket du har sparar under ditt liv samt vilket alternativ du väljer.

Varför behöver du efterlevandeskydd PPM?

Att inkludera efterlevandeskydd PPM i ditt pensionssparande är viktigt av flera skäl. För det första ger det en extra försäkring för din familjs ekonomiska trygghet om något skulle hända dig. Det kan avlasta din familj ekonomiskt genom att täcka kostnader som kan uppstå efter din bortgång. Det kan också ge dina efterlevande möjlighet att leva ett gott liv efter att du har gått bort, utan att behöva oroa sig för sin ekonomiska situation.

För det andra kan efterlevandeskydd PPM vara speciellt viktigt om du är ensamstående eller om din partner inte har någon egen pension eller förväntas få en lägre pension än dig. Genom att ha efterlevandeskydd i ditt sparande kan du säkerställa att din partner eller dina barn inte hamnar i en ekonomiskt svår situation om du skulle avlida.

Sammanfattningsvis är efterlevandeskydd PPM en viktig försäkring som kan ge dig och dina nära och kära extra trygghet och skydd för framtiden. Genom att inkludera efterlevandeskydd i ditt pensionssparande kan du vara säker på att din familj kommer att ha ekonomiskt stöd om något skulle hända dig.

Relevanta nyckelord:

  • Efterlevandeskydd PPM
  • Privat pensionssparande
  • Familjens ekonomiska trygghet
  • Ersättning till efterlevande
  • Begravningskostnader
  • Efterlevandeskyddets funktion
  • Engångssumma eller månadlig utbetalning

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.