Dyspraxi diagnostisering – En komplett guide till att förstå och hantera dyspraxi

Dyspraxi är en inlärningssvårighet som påverkar individens förmåga att planera och koordinera rörelser. Det kan vara en utmaning för personer med dyspraxi att utföra vardagliga aktiviteter som att knyta skorna eller skriva för hand. I denna artikel kommer vi att utforska hur diagnosen dyspraxi ställs, samt ge tips och råd för att hantera och stötta personer med denna svårighet.

Vad är dyspraxi?

Dyspraxi, även känt som utvecklingskoordinationsstörning (DCD), är en neurologisk störning som påverkar motoriken och koordinationen hos individer. Det är inte ovanligt att personer med dyspraxi upplever svårigheter inom områden som fin- och grovmotorik, balans, planering och organisering.

Dyspraxi kan påverka individers förmåga att:

 • Skriva och använda sin handstil
 • Knyta skorna
 • Koordinera rörelser, som att klippa med sax eller kasta en boll
 • Anpassa sig till förändringar och hitta rätt i nya miljöer

Diagnos av dyspraxi

Diagnosen av dyspraxi görs vanligtvis av en specialist inom neurologi eller psykologi, såsom en neurolog eller psykolog. Diagnostiseringen kan ta tid och innefatta en grundlig bedömning av individens motoriska färdigheter och kognitiva förmågor.

För att fastställa en dyspraxidiagnos kan läkaren eller specialisten begära följande:

 1. Medicinsk historik: En noggrann genomgång av individens medicinska historia kan hjälpa till att utesluta andra möjliga orsaker till motoriska svårigheter.

 2. Observation och kliniska tester: Specifika tester kan genomföras för att bedöma individens motoriska färdigheter och koordination. Detta kan inkludera att observera hur personen skriver eller utför specifika rörelser.

 3. Utvärdering av kognitiva förmågor: Individens kognitiva förmågor, såsom problemlösning och planering, kan också utvärderas för att bedöma eventuella svårigheter.

 4. Teambedömning: I vissa fall kan en teambedömning involveras, vilket inkluderar olika specialister, såsom ergoterapeuter och logopeder.

Stöd och hantering av dyspraxi

När diagnosen dyspraxi har ställts kan det vara till stor hjälp att ha en förståelse för hur man kan stödja och hantera denna inlärningssvårighet i vardagen. Här är några tips och råd:

 1. Anpassa aktiviteter: Försök att anpassa aktiviteter efter individens förmåga och behov. Det kan vara till hjälp att bryta ner större uppgifter i mindre delar och ge tydliga instruktioner.

 2. Ge extra tid: Personer med dyspraxi kan behöva extra tid för att utföra uppgifter och kan känna sig stressade om de känner sig skyndade. Ge dem tid och tålamod för att slutföra uppgifter.

 3. Tala klart och tydligt: Se till att kommunicera tydligt och använda enkla och konkreta instruktioner. Det kan också vara till hjälp att använda visuell stöd i form av bilder eller diagram.

 4. Ergoterapi: Ergoterapi kan vara till stor hjälp för personer med dyspraxi. Det kan inkludera övningar för att förbättra finmotorik och koordination, samt tekniker för att underlätta vardagliga aktiviteter.

 5. Stötta kreativitet: Personer med dyspraxi kan ofta vara kreativa och tänka utanför boxen. Uppmuntra och stötta deras kreativa uttryck genom konst, musik eller annan form av kreativitet.

Relevanta sökord

 • Dyspraxi diagnos
 • Utvecklingskoordinationsstörning
 • Motorisk svårighet
 • Koordinationssvårigheter
 • Stöd för dyspraxi
 • Hantera dyspraxi
 • Ergoterapi för dyspraxi

Sammanfattning

Att förstå och hantera dyspraxi kan vara en utmaning, men med rätt stöd och strategier kan personer med denna inlärningssvårighet trivas och lyckas i vardagen. Genom att anpassa aktiviteter, ge extra tid och erbjuda ergoterapi kan man hjälpa till att underlätta motorik och koordination hos personer med dyspraxi. Genom att stötta deras kreativitet kan man också hjälpa dem att uttrycka sig på ett sätt som känns naturligt för dem.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.