Bokslutsmetoden och faktureringsmetoden - vilken passar dig bäst?

När det kommer till bokföring och redovisning är det viktigt att ha rätt koll på vilken metod som passar din verksamhet bäst. Två vanliga metoder är bokslutsmetoden och faktureringsmetoden. I den här artikeln kommer vi att titta på skillnaderna mellan dessa metoder och hjälpa dig att välja rätt för din verksamhet.

Bokslutsmetoden

Bokslutsmetoden innebär att inkomster och utgifter bokförs i den period de uppstår, oavsett om pengarna har betalats eller inte. Det innebär att du kan bokföra en inkomst när du har fått en faktura, även om du ännu inte har fått betalt. På samma sätt kan du bokföra en utgift när du får fakturan från en leverantör, även om du inte har betalat den ännu.

En av fördelarna med bokslutsmetoden är att den ger en mer rättvisande bild av företagets ekonomiska situation. Du får en tydligare bild av hur mycket intäkter och kostnader som faktiskt har uppstått under en viss period. Det kan också vara en fördel om dina kunder har långa betalningstider, eftersom du kan bokföra inkomsten innan den betalas.

En nackdel med bokslutsmetoden är att den kan leda till att du har bokfört intäkter som du faktiskt inte har fått betalt för ännu. Det kan påverka din likviditet och ge en felaktig bild av företagets ekonomiska situation. Därför är det viktigt att hålla koll på obetalda fakturor och säkerställa att pengarna kommer in i tid.

Faktureringsmetoden

Faktureringsmetoden innebär att inkomster och utgifter bokförs när fakturan skickas ut eller mottas. Det innebär att du bokför en inkomst först när du faktiskt har fått betalt för den. På samma sätt bokför du en utgift när du faktiskt har betalat fakturan.

En av fördelarna med faktureringsmetoden är att den ger en mer exakt bild av likviditeten i ditt företag. Du har bokfört inkomster som du faktiskt har fått betalt för och utgifter som du faktiskt har betalat. Det ger en mer realistisk bild av hur mycket pengar som finns tillgängliga.

En nackdel med faktureringsmetoden är att den kan ge en felaktig bild av företagets långsiktiga ekonomiska situation. Om du har många obetalda fakturor kan det se ut som att ditt företag har mindre intäkter än det egentligen har. Det kan påverka ditt företags kreditvärdighet och möjligheten att få lån eller krediter.

Skillnaderna mellan metoderna

Skillnaderna mellan bokslutsmetoden och faktureringsmetoden kan sammanfattas på följande sätt:

  • Bokslutsmetoden bokför inkomster och utgifter när de uppstår, medan faktureringsmetoden bokför dem när de betalas.
  • Bokslutsmetoden ger en mer rättvisande bild av företagets ekonomiska situation, medan faktureringsmetoden ger en mer exakt bild av likviditeten.
  • Bokslutsmetoden kan ge en felaktig bild av likviditeten om du har många obetalda fakturor, medan faktureringsmetoden kan ge en felaktig bild av företagets långsiktiga ekonomiska situation.

Relevanta nyckelord:

  • bokslutsmetoden
  • faktureringsmetoden
  • bokföring
  • redovisning
  • likviditet
  • intäkter
  • utgifter

Sammanfattning

Valet mellan bokslutsmetoden och faktureringsmetoden beror på din verksamhets behov. Om du vill ha en mer rättvisande bild av företagets ekonomi och har koll på obetalda fakturor kan bokslutsmetoden vara ett bra val. Om du vill ha en mer exakt bild av företagets likviditet och undvika att bokföra intäkter du ännu inte har fått betalt för kan faktureringsmetoden vara mer passande. Gör en noggrann övervägning och välj rätt metod för att säkerställa en korrekt och effektiv bokföring.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.