Bokslut för enskild firma - exempel och tips

Att göra bokslut kan kännas skrämmande för många enskilda firmor. Men det behöver inte vara så komplicerat. Här får du användbara tips och exempel på hur du kan göra ditt bokslut smidigt och korrekt.

Vad är ett bokslut?

Ett bokslut är en sammanställning av ditt företags ekonomi under ett visst tidsintervall, vanligtvis ett kalenderår. Det visar din enskilda firma's intäkter, kostnader, tillgångar och skulder. Bokslutet ger dig en överblick över företagets ekonomiska läge och hjälper dig att planera för framtiden.

Inkomster och kostnader

För att göra ett korrekt bokslut behöver du samla in all information om ditt företags intäkter och kostnader under det aktuella året. Det kan innebära att gå igenom fakturor, kvitton och bankkontoutdrag. Se till att kategorisera dina inkomster och kostnader för att göra det enklare att summera dem senare.

Tillgångar och skulder

Utöver inkomster och kostnader måste du också ta hänsyn till dina tillgångar och skulder när du gör ditt bokslut. Tillgångar kan inkludera kontanter, inventarier, fordon och eventuella investeringar du gjort under året. Skulder kan vara lån, krediter eller fakturor som ännu inte är betalda.

Exempel på bokslut

För att ge dig en bättre förståelse för hur du kan göra ditt bokslut har vi sammanställt ett enkelt exempel nedan:

Inkomster:

 • Försäljning av produkter: 100 000 SEK
 • Försäljning av tjänster: 50 000 SEK
 • Ränteintäkter: 2 000 SEK

Kostnader:

 • Inköp av råmaterial: 40 000 SEK
 • Hyra av lokal: 30 000 SEK
 • Marknadsföring: 10 000 SEK
 • Löner: 20 000 SEK

Tillgångar:

 • Kassa: 5 000 SEK
 • Inventarier: 50 000 SEK
 • Fordon: 100 000 SEK

Skulder:

 • Leverantörsskulder: 10 000 SEK
 • Lån: 50 000 SEK

Genom att summera intäkterna och kostnaderna kan du beräkna din nettovinst. I detta exempel blir nettovinsten 52 000 SEK (100 000 + 50 000 + 2 000 - 40 000 - 30 000 - 10 000 - 20 000).

Relevanta nyckelord

 • Bokslut enskild firma
 • Bokslut exempel
 • Bokslutstips för enskild firma
 • Bokslutsmall
 • Bokslut steg för steg
 • Enskild firma ekonomi
 • Enskild firma redovisning

Sammanfattning

Ett korrekt och noggrant upprättat bokslut är avgörande för din enskilda firma. Genom att följa exempel och tips som vi har delat i den här artikeln kan du göra ditt bokslut smidigt och effektivt. Kom ihåg att använda rätt kategorisering för att hålla ordning på dina intäkter, kostnader, tillgångar och skulder. Ha en tydlig överblick över ditt företags ekonomiska läge och planera för framtiden genom att göra ett bokslut varje år.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.