Bokslut för aktiebolag - En guide till framgångsrik redovisning

Att göra bokslut för ett aktiebolag kan vara en utmanande process. Genom att förstå och behärska grunderna i bokslutning kan du dock ta kontroll över din företagsekonomi och fatta välgrundade beslut för din verksamhet. I denna artikel kommer vi att gå igenom vad ett bokslut för ett aktiebolag innebär, vilka grundläggande principer som gäller och ge dig användbara tips och råd för att genomföra ett framgångsrikt bokslut.

Grundläggande principer för ett bokslut

Ett bokslut är en sammanställning av företagets ekonomiska ställning och resultat under en viss period. Det finns grundläggande principer som måste följas vid upprättandet av ett bokslut för ett aktiebolag:

 1. Periodiseringsprincipen: Alla intäkter och kostnader ska redovisas i den period de uppstår, oavsett när de betalas eller faktureras. Detta innebär att du måste vara noggrann med att bokföra alla affärshändelser vid rätt tidpunkt.

 2. Realisationsprincipen: Intäkter och kostnader ska redovisas när en affärshändelse är avslutad och resultatet kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Det kan till exempel innebära att du väntar med att redovisa en försäljning tills varan har levererats och betalning har skett.

 3. Fortlevnadsprincipen: Bokslutet ska upprättas under förutsättningen att företaget kommer att fortsätta sin verksamhet. Om det finns skäl att tvivla på företagets förmåga att fortsätta som en gående verksamhet, måste särskild information redovisas i bokslutet.

Steg för steg - Så genomför du ett bokslut

 1. Samla in och ordna företagets ekonomiska underlag. Detta inkluderar bland annat kvitton, fakturor och bankkontoutdrag.

 2. Bokför alla affärshändelser. Se till att samtliga affärshändelser bokförs korrekt och i rätt period.

 3. Utforma en resultat- och balansräkning. Resultaträkningen visar företagets intäkter och kostnader under perioden, medan balansräkningen visar företagets tillgångar, skulder och eget kapital vid en viss tidpunkt.

 4. Granska bokslutet noggrant. Kontrollera att alla siffror är korrekta och att bokföringen följer de grundläggande principerna för bokslutning.

 5. Upprätta en årsredovisning. Årsredovisningen omfattar bland annat resultat- och balansräkning, noter och förvaltningsberättelse och ska lämnas in till Bolagsverket.

Anlita en revisor för extra säkerhet

Det kan vara klokt att anlita en revisor för att genomföra en revision av ditt bokslut. En revisor kan granska bokslutet objektivt och ge dig extra säkerhet och förtroende gentemot företagets intressenter, såsom banker, investerare och leverantörer. Revisorn kan också ge dig tips och råd för att förbättra ditt bokslut och din företagsekonomi.

Relevanta nyckelord

 • Bokslut för aktiebolag
 • Redovisning
 • Periodiseringsprincipen
 • Realisationsprincipen
 • Fortlevnadsprincipen
 • Årsredovisning
 • Revision

Sammanfattning

Ett bokslut för ett aktiebolag är en sammanställning av företagets ekonomiska ställning och resultat under en viss period. Genom att följa de grundläggande principerna för bokslutning och noggrant genomföra bokföringen kan du ta kontroll över din företagsekonomi och fatta välgrundade beslut. Du kan också överväga att anlita en revisor för att få extra säkerhet och förtroende gentemot intressenter. Ta dig tid att genomföra ett noggrant bokslut - det kommer att vara till stor nytta för din verksamhet.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.