Bli en expert på kassaflödesanalys - Lär dig grunderna idag

Kassaflödesanalys är en viktig del av varje företags ekonomiska planering och den hjälper till att ge insikt i hur pengar flödar in och ut ur verksamheten. Genom att förstå grunderna i kassaflödesanalyser kan du fatta bättre beslut för din ekonomi. I den här artikeln kommer vi att gå igenom vad en kassaflödesanalys är, hur man gör en och hur man kan använda den för att förbättra din ekonomiska situation.

Vad är en kassaflödesanalys?

En kassaflödesanalys är en värdefull rapport som visar hur mycket pengar som kommer in och lämnar ditt företag under en viss tidsperiod. Den är uppdelad i tre huvudkategorier: driftsverksamhet, investeringar och finansiering. Genom att analysera dessa tre kategorier kan du få en tydlig bild av hur ditt företag hanterar sin likviditet.

Driftsverksamhet

Driftsverksamhet omfattar de pengar som kommer in och lämnar företaget genom huvudverksamheten, exempelvis genom försäljning och inköp. En positiv netto driftskassaflöde visar att företaget genererar tillräckligt med pengar för att täcka kostnader och ge utrymme för tillväxt, medan ett negativt netto driftskassaflöde indikerar att företaget kanske behöver se över sina kostnader eller förbättra försäljningen.

Investeringar

Investeringar omfattar de pengar som används för att köpa långfristiga tillgångar eller för att sälja dessa tillgångar. Det kan vara allt från att investera i ny utrustning eller fastigheter till att sälja äldre tillgångar för att frigöra kapital. Genom att analysera investeringarna kan du se om de är lönsamma och om de bidrar till företagets tillväxt eller om de eventuellt bör minskas.

Finansiering

Finansiering handlar om hur företaget samlar in pengar för att täcka sina driftskostnader och investeringar. Det kan omfatta lån, försäljning av aktier eller andra former av kapitalanskaffning. Genom att analysera finansieringen kan du bedöma hur företaget finansierar sin verksamhet och vilken påverkan detta har på dess ekonomiska ställning.

Hur gör man en kassaflödesanalys?

För att göra en kassaflödesanalys behöver du först samla in dina ekonomiska data. Detta inkluderar dina kontoutdrag, fakturor och kvitton för en viss period, vanligtvis ett år. Sedan kan du använda en kassaflödesanalysmall eller ett bokföringsprogram för att organisera och analysera dina data.

 1. Samla in dina ekonomiska data för en viss tidsperiod.
 2. Organisera dina data i de tre huvudkategorierna: driftsverksamhet, investeringar och finansiering.
 3. Beräkna nettot för varje kategori genom att subtrahera utflödet från inflödet.
 4. Summera nettot för varje kategori för att få ditt totala kassaflöde.
 5. Analysera resultaten och leta efter mönster eller avvikelser som kan ge dig värdifull information om din ekonomiska situation.

Att göra en kassaflödesanalys kan verka komplicerat i början, men med tiden kommer du att lära dig att snabbt genomföra och tolka resultaten.

Relevanta nyckelord

 • Kassaflödesanalys
 • Ekonomisk planering
 • Likviditetshantering
 • Driftsverksamhet
 • Investeringar
 • Finansiering
 • Nettokassaflöde

Sammanfattning

Genom att förstå grunderna i kassaflödesanalys kan du ta bättre ekonomiska beslut och få en tydlig bild av din ekonomiska situation. Genom att regelbundet analysera ditt kassaflöde kan du identifiera eventuella problemområden och fatta åtgärder i god tid. Så ta steget och sätt dig in i kassaflödesanalys idag för att bli en expert på att hantera din ekonomi.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.