Beräkna kassalikviditet – En guide till enklare företagsstyrning

Att ha koll på företagets kassalikviditet är avgörande för att säkerställa ekonomisk stabilitet. Kassalikviditet är ett mått på företagets förmåga att betala sina kortsiktiga skulder med tillgängliga likvida medel. Genom att beräkna kassalikviditeten kan du få en bättre bild av hur din verksamhet är finansiellt ställd och fatta mer välinformerade beslut. I denna artikel kommer vi gå igenom hur du enkelt kan beräkna kassalikviditeten och förbättra din företagsstyrning.

Vad är kassalikviditet?

Kassalikviditet mäter företagets betalningsförmåga genom att jämföra företagets likvida tillgångar med dess kortfristiga skulder. Det är ett viktigt mått på företagets ekonomiska hälsa och förmåga att möta sina kortsiktiga ekonomiska åtaganden. Ju högre kassalikviditet, desto bättre rustat är företaget att hantera oväntade utgifter och utmaningar.

Hur beräknar man kassalikviditet?

För att beräkna kassalikviditeten behöver du veta företagets likvida tillgångar och dess kortfristiga skulder. Likvida tillgångar inkluderar bland annat kontanter, banktillgodohavanden och kortfristiga placeringar. Kortfristiga skulder inkluderar företagets utestående fakturor, skulder till leverantörer och kortfristiga lån.

Formeln för att beräkna kassalikviditeten är enkel:

Kassalikviditet = (Likvida tillgångar) / (Kortfristiga skulder)

Ett exempel kan vara om företagets likvida tillgångar uppgår till 500 000 kr och dess kortfristiga skulder är 250 000 kr, skulle kassalikviditeten vara:

Kassalikviditet = 500 000 kr / 250 000 kr = 2

En kassalikviditet på 2 skulle indikera att företaget har dubbelt så mycket likvida tillgångar som kortfristiga skulder och därmed är relativt välförsett. En kassalikviditet på mindre än 1 skulle däremot innebära att företaget har större skulder än tillgångar och kan vara i behov av att förbättra sin ekonomiska situation.

Vikten av att beräkna kassalikviditet

Att regelbundet beräkna kassalikviditeten kan ge dig ökad insikt och kontroll över företagets ekonomi. Genom att ha koll på ditt företags kassalikviditet kan du:

  • Förutse eventuella finansiella utmaningar och vidta åtgärder i förväg.
  • Optimera din likviditetsstyrning genom att planera och hantera betalningar och inkomster mer effektivt.
  • Få en bättre förståelse för din ekonomiska hälsa och potential att investera eller expandera.

Relevanta nyckelord

  • Kassalikviditetsberäkning
  • Företagsstyrning
  • Likvida tillgångar
  • Kortfristiga skulder
  • Ekonomisk stabilitet
  • Likviditetsstyrning
  • Finansiell insikt

Sammanfattning

Beräkning av kassalikviditet är ett viktigt verktyg för att optimera företagsstyrningen och säkerställa ekonomisk stabilitet. Genom att regelbundet övervaka och analysera kassalikviditeten kan du ta mer välinformerade beslut och förbättra din förmåga att hantera kortsiktiga ekonomiska utmaningar. Genom att använda den enkla formeln för att beräkna kassalikviditet kan du få en bättre förståelse för din företagsekonomi och uppnå långsiktig framgång.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.