5 Viktiga Basala Hygienrutiner för att hålla dig frisk

Inledning: Att följa basala hygienrutiner är avgörande för att upprätthålla god hälsa och minska risken för infektionsspridning. I denna artikel kommer vi att titta närmare på de fem viktigaste basala hygienrutinerna och hur du kan testa din kunskap inom området.

Varför är basala hygienrutiner viktiga?

För att förstå vikten av basala hygienrutiner är det nödvändigt att ha kunskap om hur infektioner sprids. Smittämnen kan överföras genom direktkontakt, droppsmitta, luftburen eller genom att röra förorenade ytor. Genom att följa basala hygienrutiner kan du förhindra spridningen av smitta, skydda dig själv och andra och minska risken för sjukdom.

De fem viktigaste basala hygienrutinerna

 1. Handhygien: Tvätta händerna regelbundet med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Använd gärna handsprit om tvål och vatten inte är tillgängligt. Rengör även händerna innan du påbörjar eller avslutar en uppgift och efter att du har varit på toaletten eller hostat/nyst.

 2. Hosta och nysningsetikett: När du hostar eller nyser, täck munnen och näsan med armvecket eller en pappersnäsduk. Undvik att använda handen för att förhindra smittspridning.

 3. Rengör ytor regelbundet: Desinficera ytor som ofta rörs vid, som dörrhandtag, knappar, mobiltelefoner och tangentbord. Detta minskar risken för att smittämnen överförs från en person till en annan.

 4. Använd skyddskläder: I situationer där det finns risk för direktkontakt med kroppsvätskor eller smittämnen, se till att använda skyddskläder som handskar, skyddskit och ansiktsmask.

 5. Korrekt hantering av avfall: Avfall som kan vara infektiöst eller förorenat bör hanteras på rätt sätt. Använd speciella avfallspåsar och se till att de förvaras på lämpligt sätt för att förhindra spridning av smittämnen.

Testa din kunskap om basala hygienrutiner

H3 - Hur väl känner du till de basala hygienrutinerna? Ta del av vårt snabba test nedan för att testa din kunskap:

 1. Vad är den rekommenderade tidslängden för att tvätta händerna med tvål och vatten? A) 5 sekunder B) 10 sekunder C) 20 sekunder D) 30 sekunder

 2. Vilken är den mest effektiva metoden för att förhindra smitta när du hostar eller nyser? A) Att täcka munnen med handen B) Att hosta eller nysa rakt ut i luften C) Att använda armvecket eller en pappersnäsduk

 3. Vilka av följande är exempel på ytor som bör rengöras regelbundet? A) Dörrhandtag B) Mobiltelefoner C) Knappar D) Tangentbord E) Alla ovanstående

 4. Vilken typ av skyddskläder skulle du börja använda om du skulle ta hand om en patient med en smittsam sjukdom? A) Handskar B) Skyddskit C) Ansiktsmask D) Alla ovanstående

 5. Hur ska avfall som kan vara infektiöst eller förorenat hanteras? A) Slängas i vanliga sopor B) Förvaras i speciella avfallspåsar

Svara på dessa frågor och följande frågor för att testa din kunskap om basala hygienrutiner och se hur du ligger till!

Relevanta nyckelord

 • Basala hygienrutiner
 • Hygienrutiner test
 • Handhygien
 • Hosta och nysningsetikett
 • Rengöring av ytor
 • Skyddskläder
 • Avfallshantering

Sammanfattning

Att följa basala hygienrutiner är avgörande för att skydda dig själv och andra från infektionsspridning. Genom att tvätta händerna regelbundet, följa hosta och nysningsetikett, rengöra ytor, använda skyddskläder och hantera avfall korrekt kan du minska risken för sjukdom. Testa din kunskap om basala hygienrutiner för att se hur väl du känner till dem och fortsätt upprätthålla god hygien för att hålla dig frisk!

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.