Autokorrigering Word - Hur du kan använda och anpassa funktionen

Har du någonsin undrat hur du kan undvika stavfel och snabbt rätta dem när du skriver i Word? Autokorrigering kan vara en räddning i dessa situationer. I den här artikeln kommer vi att utforska autokorrigering i Word och hur du kan använda och anpassa denna funktion för att spara tid och undvika vanliga stavfel.

Vad är autokorrigering i Word?

Autokorrigering är en funktion i Word som automatiskt rättar stavfel och slutför ord när du skriver. När du skriver felaktigt kommer Word att markera felet och föreslå en korrigering. Dessutom kan du använda autokorrigering för att automatisera inmatning av ord eller hela fraser.

Hur du använder autokorrigering i Word

För att använda autokorrigering i Word kan du följa dessa enkla steg:

 1. Öppna Word och klicka på 'Fil' i menyn.
 2. Välj 'Alternativ' och klicka sedan på 'Bevisning' i den vänstra panelen.
 3. Klicka på 'Autokorrigeringsalternativ...' och en ny dialogruta kommer att öppnas.
 4. I dialogrutan 'Autokorrigering' kan du lägga till egna korrigeringar. Till exempel kan du ange att 'tbs' ska ersättas med 'tillbaka snart' eller 'mvg' med 'med vänlig hälsning'.
 5. Klicka på 'Lägg till' för att spara dina ändringar och sedan på 'OK' för att stänga dialogrutan.

Nu kommer Word automatiskt att korrigera inmatade ord och fraser baserat på dina inställningar.

Anpassa din autokorrigering

För att anpassa din autokorrigering i Word ytterligare kan du följa dessa steg:

 1. Följ steg 1-3 från ovanstående avsnitt.
 2. I dialogrutan 'Autokorrigering' kan du se en lista med vanliga korrigeringar som Word tillämpar. Du kan ändra eller ta bort befintliga korrigeringar genom att välja dem och klicka på 'Ta bort' eller 'Ändra'.
 3. Om du vill lägga till egna korrigeringar kan du ange felstavade ord i fältet 'Ersätt'. Sedan kan du ange den korrekta stavningen i fältet 'Med'. Klicka på 'Lägg till' för att spara dina ändringar.
 4. Om du vill ange en snabbtext (en förkortning som expanderas till en längre fras) kan du ange den längre frasen i fältet 'Ersätt' och sedan ange en kort förkortning i fältet 'Med'. Klicka på 'Lägg till' för att spara.

Genom att anpassa autokorrigeringen kan du snabbt och enkelt skriva på ett korrekt sätt utan att behöva oroa dig för stavfel eller slutförandet av ord.

Relevanta nyckelord

 1. Autokorrigering i Word
 2. Anpassa autokorrigering
 3. Stavfel i Word
 4. Automatisk korrigering i Word
 5. Snabbtextar i Word

Sammanfattning

Autokorrigering är en användbar funktion i Word som hjälper dig att spara tid och undvika stavfel. Genom att använda och anpassa autokorrigeringen kan du vara säker på att din text är korrekt och lättläst. Ta några minuter att utforska autokorrigeringen i Word och se hur det kan förenkla ditt skrivande.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.