Allmänt skadestånd enligt LAS - En guide för arbetsgivare

Allmänt skadestånd är en juridisk term som får de flesta arbetsgivare att rygga tillbaka. Vad är allmänt skadestånd egentligen och när kan det aktualiseras enligt Lagen om anställningsskydd (LAS)? I denna guide kommer vi att ta en närmare titt på detta viktiga koncept och ge dig som arbetsgivare all information du behöver för att undvika anspråk på allmänt skadestånd.

Vad är allmänt skadestånd?

Allmänt skadestånd, även känt som kränkningsersättning, är en form av skadestånd som kan krävas av en arbetstagare från arbetsgivaren vid brott mot anställningsskyddslagen. Det är en ekonomisk ersättning som syftar till att kompensera arbetstagaren för den kränkning eller integritetsintrång som denne har lidit till följd av arbetsgivarens agerande.

Enligt LAS kan allmänt skadestånd krävas i samband med uppsägning av arbetstagare på grund av personliga egenskaper (personliga skäl) eller av en anställningsbrist som beror på arbetsgivaren (sakliga skäl). Skadeståndets storlek bestäms av flera faktorer, inklusive graden av kränkning, arbetstagarens lidande och arbetsgivarens ekonomiska ställning.

När kan allmänt skadestånd aktualiseras?

Allmänt skadestånd kan aktualiseras i olika situationer enligt LAS. Här är några exempel på när en arbetstagare kan kräva allmänt skadestånd från arbetsgivaren:

1. Diskriminering

Om en arbetstagare kan bevisa att han eller hon har blivit diskriminerad på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller någon annan skyddad grund, kan krav på allmänt skadestånd väckas.

2. Mobbing och trakasserier

Om en arbetsgivare inte vidtar tillräckliga åtgärder för att förhindra eller råda bot på mobbing eller trakasserier på arbetsplatsen kan det resultera i krav på allmänt skadestånd från drabbade arbetstagare.

3. Bristfällig rehabilitering

Om en arbetsgivare inte uppfyller sina skyldigheter gällande rehabilitering av en arbetstagare efter sjukdom eller skada kan det leda till krav på allmänt skadestånd.

När en arbetstagare kräver allmänt skadestånd, är det upp till arbetsgivaren att bevisa att denne har agerat korrekt och i linje med anställningsskyddslagen.

Så undviker du anspråk på allmänt skadestånd

Att undvika anspråk på allmänt skadestånd kräver att arbetsgivaren agerar med omsorg och rättvisa gentemot sina anställda. Här är några tips som kan hjälpa dig att minimera risken för anspråk:

1. Följ anställningsskyddslagen (LAS)

Se till att du och dina chefer är välbekanta med bestämmelserna i LAS och att ni följer dem noggrant. Genom att agera enligt lagens intentioner kan du undvika situationer där allmänt skadestånd blir aktuellt.

2. Skapa en trygg arbetsmiljö

Förhindra mobbing, trakasserier och diskriminering på arbetsplatsen genom att ha tydliga riktlinjer och värdegrunder. Se till att dina anställda känner sig trygga, och agera proaktivt vid eventuella incidenter.

3. Erbjud rehabilitering och stöd

Om en anställd drabbas av sjukdom eller skada, se till att erbjuda adekvat rehabilitering och stöd. Genom att visa omtanke kan du undvika misstankar om bristande omsorg och därmed krav på allmänt skadestånd.

Relevanta nyckelord:

  • Allmänt skadestånd
  • Kränkningsersättning
  • LAS
  • Diskriminering
  • Mobbing och trakasserier
  • Bristfällig rehabilitering
  • Anställningsskyddslagen

Sammanfattning

Allmänt skadestånd enligt LAS kan bli en dyr affär för arbetsgivare om de inte agerar korrekt gentemot sina anställda. Genom att följa anställningsskyddslagen, skapa en trygg arbetsmiljö och erbjuda adekvat rehabilitering, kan arbetsgivare undvika anspråk på allmänt skadestånd och skapa en positiv och produktiv arbetsplats för alla.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.