Absoluta referenser i Excel: En viktig färdighet för ditt arbetsflöde

Har du någonsin irriterat dig över att dina formler i Excel inte fungerar som de ska när du kopierar och klistrar? Eller har du behövt lägga till eller ta bort rader och kolumner bara för att dina formler ska fortsätta fungera korrekt? Då är det dags att lära dig om absoluta referenser i Excel.

Vad är absoluta referenser?

I Excel används referenser för att koppla celler och använda deras värden i formler. Absoluta referenser är en typ av referens som inte ändrar sig när du kopierar eller klistrar en formel till en annan cell. Detta är särskilt användbart när du arbetar med stora datamängder eller komplexa formler.

Hur fungerar absoluta referenser?

Normalt när du skapar en formel i Excel använder du relativa referenser. Det betyder att när du kopierar och klistrar formeln till en annan cell kommer Excel automatiskt att uppdatera referensen baserat på den nya platsen. Till exempel om du har ett värde i cell A1 och i cell B1 skriver formeln =A1+1, kommer formeln i cell B1 att visa värdet i cell A1 plus 1.

Med absoluta referenser kan du låsa en del av din referens så att den inte ändras när du kopierar eller flyttar en formel. Istället för att skriva =A1+1 skulle du i detta fall skriva =$A$1+1. Genom att lägga till dollartecken runt rad- och kolumnbeteckningarna blir referensen absolut.

Användningsområden för absoluta referenser

Absoluta referenser kan vara till stor hjälp i olika Excel-scenarier:

  1. Beräkningar med konstanta värden: Om du har en formel där du använder konstanta värden, som momssatsen (t.ex. 25%), kan du använda en absolut referens för att se till att värdet inte ändras när du kopierar formeln.

  2. Summera en range över flera ark: Om du har flera ark i en Excel-fil och vill summera en viss range över alla ark, kan du använda absoluta referenser för att inkludera samma celler från varje ark.

  3. Repeterande formler: Om du har en formlerad kolumn som du behöver kopiera neråt i en lång lista av data, kan absoluta referenser användas för att se till att formlerna förblir konsekventa.

Relevanta nyckelord

  • Absoluta referenser
  • Referenser i Excel
  • Excel-formler
  • Relativa referenser
  • Kopiera formler i Excel

Sammanfattning

Att förstå och kunna använda absoluta referenser i Excel är en viktig färdighet för att effektivisera ditt arbetsflöde och undvika felaktiga formler. Genom att använda absoluta referenser kan du låsa specifika delar av dina formler för att säkerställa att de fungerar korrekt, oavsett var de kopieras eller flyttas. Utforska olika användningsområden och implementera absoluta referenser i ditt arbete för att få ut det mesta av Excel's potential.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.