Microsoft Yammer - M365- Onlineutbildning

Inledning:

Inom moderna företag är det viktigt att ha en plattform för företagskommunikation som tillåter smidig samverkan, snabb feedback och gemensamt skapande av lösningar. Denna plattform behöver vara lättanvänd och lättillgänglig för alla medarbetare och helst även integreras med andra digitala verktyg som företaget använder. Microsoft Yammer är just en sådan plattform. Låt oss utforska vad Microsoft Yammer är och hur du kan använda den för att effektivisera kommunikationen och samarbetet på din arbetsplats.

Vad är Microsoft Yammer?

Microsoft Yammer är en företagskommunikationsplattform som är en del av Microsoft 365-miljön. Det är en social plattform som låter medarbetare kommunicera, samarbeta och dela information med varandra. Yammer är en molnbaserad lösning som betyder att det inte behövs någon installation och att plattformen är tillgänglig från alla enheter som är anslutna till internet.

Vad kan du göra med Microsoft Yammer?

Med Microsoft Yammer kan du göra många saker som förenklar arbetsplatskommunikationen. Du kan till exempel:

 1. Skapa grupper: Du kan skapa grupper för olika ändamål, till exempel för att diskutera projekt eller för att dela information om specifika kunder eller produkter. Detta gör det lättare att hålla diskussioner och information organiserade.
 2. Dela inlägg: Du kan dela inlägg med text, bilder, länkar och filer. Detta gör det enkelt att dela information och få feedback från andra medarbetare.
 3. Gilla och kommentera: Du kan gilla och kommentera på inlägg från andra medarbetare. Detta gör det lätt att visa uppskattning eller ge feedback på andras inlägg.
 4. Sökfunktion: Yammer har en sökfunktion som gör det enkelt att hitta tidigare diskussioner eller information som har delats inom plattformen.
 5. Integrering med andra Microsoft-verktyg: Yammer integreras med andra Microsoft-verktyg som Teams, SharePoint och Office 365. Detta gör det möjligt att dela information och samarbeta smidigt mellan dessa verktyg.

Varför är Microsoft Yammer viktigt för företagskommunikation?

Microsoft Yammer är en viktig plattform för företagskommunikation eftersom det effektiviserar och förbättrar kommunikationen mellan medarbetare. Det är en plattform där medarbetare kan dela information och diskutera ämnen som är viktiga för företaget, vilket gör att det blir lättare att hålla sig uppdaterad och samarbeta kring gemensamma projekt.

En annan fördel med Microsoft Yammer är att det minskar behovet av att skicka e-postmeddelanden. Genom att använda Yammer för diskussioner och delning av information kan medarbetare undvika att skicka stora mängder e-postmeddelanden, vilket minskar risken för att viktig information går förlorad i en röra av e-postmeddelanden.

Microsoft Yammer är också viktigt för företag som vill ha en öppen och transparent arbetsplatskultur. Genom att använda Yammer för diskussioner och samarbete kan medarbetare från olika delar av företaget delta i diskussioner och bidra med sina perspektiv. Detta kan leda till att företaget blir mer innovativt och effektivt.

Relevanta nyckelord som är kopplade till utbildningen:

 • Microsoft Yammer
 • Företagskommunikation
 • M365-miljön
 • Onlineutbildning
 • Smidig samverkan
 • Arbetsplatskommunikation

Sammanfattning:

Microsoft Yammer är en viktig plattform för företagskommunikation och samarbete inom M365-miljön. Genom att använda Microsoft Yammer kan medarbetare dela information och diskutera ämnen på ett effektivt sätt, vilket minskar behovet av att skicka stora mängder e-postmeddelanden. En onlineutbildning om Microsoft Yammer kan hjälpa medarbetare att lära sig hur man använder plattformen på ett effektivt sätt och förbättra sin kommunikation och produktivitet på arbetsplatsen.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.