Kraljics matris- Onlineutbildning

Inledning:

Effektiv inköpsledning är en viktig del av varje organisation. För att få ut det mesta av dina inköp och förbättra din lönsamhet är det viktigt att ha en tydlig strategi. En av de mest beprövade strategierna är Kraljics Matris, som hjälper dig att analysera dina inköp och optimera dina processer.

Vad är Kraljics Matris?

Kraljics Matris är en inköpsstrategi som utvecklades av Peter Kraljic på 1980-talet. Strategin hjälper organisationer att optimera sina inköp genom att kategorisera inköpsprodukter efter deras relativa betydelse för organisationen och marknadens risk och komplexitet. Kraljics Matris hjälper dig att identifiera och prioritera inköp beroende på deras kritiska betydelse för din organisation och därmed optimera dina inköpsprocesser.

Hur fungerar Kraljics Matris?

Kraljics Matris delar inköpsprodukter i fyra olika kategorier baserat på två faktorer: leveransrisk och försörjningskomplexitet. De fyra kategorierna är strategiska varor, kritiska varor, rutinvaror och icke-kritiska varor.

Strategiska varor är högkomplexa och högriskprodukter som kräver en hög grad av planering och övervakning. Dessa produkter är av hög betydelse för organisationens övergripande strategi och bör därför hanteras med extra försiktighet.

Kritiska varor är produkter som är viktiga för organisationens verksamhet men som är relativt enkla att hantera. Dessa varor kräver en hög grad av leveranssäkerhet och övervakning för att säkerställa kontinuiteten i verksamheten.

Rutinvaror är produkter som är enkla att hantera och som inte har någon hög risk eller betydelse. Dessa produkter är vanligtvis standardiserade och kan köpas från flera olika leverantörer.

Icke-kritiska varor är produkter som har låg betydelse för organisationen och som är enkla att hantera. Dessa produkter är vanligtvis lätta att få tag på och har en låg leveransrisk.

Fördelarna med att använda Kraljics Matris

Genom att använda Kraljics Matris kan organisationer öka effektiviteten i sina inköpsprocesser genom att fokusera på de viktigaste produkterna och att hantera dem på ett strategiskt sätt.

En av de största fördelarna med att använda Kraljics Matris är att du kan minska inköpskostnaderna samtidigt som du ökar kvaliteten på inköpen. Genom att kategorisera dina inköpsprodukter och fokusera på de strategiska och kritiska varorna, kan du lägga mer tid och resurser på att hantera dessa på ett effektivt sätt. Detta kan resultera i bättre avtal med leverantörer, minskade inköpskostnader och förbättrad kvalitet på produkterna.

En annan fördel med att använda Kraljics Matris är att den hjälper dig att minska inköpsriskerna. Genom att identifiera de mest kritiska produkterna och övervaka dem på ett strategiskt sätt, kan du minska risken för produktionsstopp och andra problem som kan uppstå när viktiga produkter inte levereras i tid.

Kraljics Matris kan också hjälpa dig att öka innovationen i din organisation. Genom att fokusera på de strategiska varorna kan du arbeta tillsammans med leverantörerna för att utveckla nya produkter och förbättra befintliga produkter. Detta kan ge dig en konkurrensfördel på marknaden och öka din organisations lönsamhet.

Relevanta nyckelord som är kopplade till utbildningen:

  • Kraljics Matris
  • Inköpsledning
  • Strategisk inköpshantering
  • Leveransrisk
  • Försörjningskomplexitet
  • Onlineutbildning

Sammanfattning:

Kraljics Matris är en beprövad strategi för inköpsledning som kan hjälpa organisationer att optimera sina inköpsprocesser. Genom att kategorisera inköpsprodukter efter deras betydelse och risknivå kan man fokusera på de viktigaste produkterna och hantera dem på ett strategiskt sätt. Vår onlineutbildning i Kraljics Matris ger dig de färdigheter du behöver för att implementera denna strategi i din organisation och öka effektiviteten i dina inköp. Genom att delta i vår utbildning kommer du att lära dig hur du kan minska inköpskostnaderna, öka kvaliteten på dina inköp och minska inköpsriskerna. Våra erfarna instruktörer kommer att ge dig konkreta exempel och praktiska råd som du kan använda direkt i din organisation.

Vi tror att Kraljics Matris är en av de mest effektiva strategierna för inköpsledning och vår onlineutbildning är den perfekta lösningen för dig som vill lära dig mer om detta ämne. Ta steget och anmäl dig till vår utbildning idag för att ta din organisation till nästa nivå när det gäller inköpsledning.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.