Anhörigperspektivet inom personlig assistans - Onlineutbildning

Inledning:

Som anhörig till en person med funktionsnedsättningar kan det vara svårt att veta vilka rättigheter och skyldigheter som finns inom personlig assistans. I denna onlineutbildning om anhörigperspektivet inom personlig assistans får du lära dig mer om detta och få en bättre förståelse för hur du kan stödja din närstående på bästa sätt.

Vad är personlig assistans?

Personlig assistans är en insats som ges till personer med funktionsnedsättningar för att de ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Det kan handla om allt från personlig hygien och matlagning till att delta i fritidsaktiviteter och resor. Assistansen kan ges både i hemmet och utanför hemmet.

Vilka rättigheter och skyldigheter har anhöriga till personer med funktionsnedsättningar?

Som anhörig till en person med funktionsnedsättningar har du rätt till stöd och avlastning från kommunen. Du har också rätt att vara delaktig i planeringen av din närståendes personliga assistans. Det är viktigt att känna till dessa rättigheter för att kunna stödja din närstående på bästa sätt.

Vilka utmaningar kan anhöriga möta inom personlig assistans?

Att vara anhörig till en person med funktionsnedsättningar och som har personlig assistans kan innebära en rad utmaningar. Det kan handla om bristande kommunikation mellan anhöriga och assistenter, svårigheter att få tillgång till personlig assistans och stressiga situationer vid sjukdom eller andra oväntade händelser.

Hur kan man stödja sin närstående inom personlig assistans?

Genom att vara delaktig i planeringen av den personliga assistansen och ha en god kommunikation med assistenterna kan du som anhörig bidra till en bättre vardag för din närstående. Det kan också vara viktigt att ha en plan för hur man hanterar stressiga situationer och att veta var man kan få stöd och hjälp vid behov.

Relevanta nyckelord som är kopplade till utbildningen:

  1. Anhörigperspektivet
  2. Personlig assistans
  3. Funktionsnedsättningar
  4. Rättigheter och skyldigheter
  5. Kommunikation
  6. Stöd och hjälp

Sammanfattning:

I denna onlineutbildning om anhörigperspektivet inom personlig assistans får du lära dig mer om rättigheter och skyldigheter för anhöriga till personer med funktionsnedsättningar inom personlig assistans. Du får också lära dig mer om vad personlig assistans innebär och vilka utmaningar som anhöriga kan möta. Genom att ha kunskap om dessa områden kan du som anhörig bidra till en bättre vardag för din närstående och se till att denne får den personliga assistansen hen behöver. Genom att vara delaktig i planeringen av den personliga assistansen och ha en god kommunikation med assistenterna kan du som anhörig bidra till en bättre vardag för din närstående. Ta denna onlineutbildning om anhörigperspektivet inom personlig assistans för att få kunskap och stödja din närstående på bästa sätt.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.